BETON DÖKÜM İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

BETON DÖKÜM İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

Beton Döküm İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirleri, bu faaliyetin içerdiği özel risklerden dolayı öncelikli olarak değerlendirilmelidir.

Ayrıca, bu faaliyetin iş izin sistemi dahilinde planlanması ve gerçekleştirilmesi süreç boyunca kontrolün sağlanması bakımından avantaj sağlayacaktır.

Genelde dünyada, özelde ise ülkemizde en çok ölümlü iş kazasının meydana geldiği inşaat sektörü, yüksekte çalışma, kazı işleri, elektrikle çalışma, kapalı alanlarda çalışma, yük kaldırma faaliyetleri gibi "çok riskli faaliyetlerin bir arada yapıldığı" kompleks işleri kapsamaktadır. Beton döküm işleri de bu sektörün önemli bir halkasını oluşturmaktadır.

Beton Döküm İşleri ve İş Güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, inşaat faaliyetleri süresince alınması gereken tedbirleri, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde açıklamıştır.

Beton döküm işleri, artık ağırlıklı olarak kullanılan hazır betonun beton döküm sahasına uzanan yolculuğu ile başlar.

Beton Pompaları ve Mikserlerinin, karayollarında uygun önlemler alındıktan sonra trafiğe çıkması, beton döküm alanına ulaşacak en kısa güzergahı kullanması gerekmektedir. Gece saatlerinde beton dökümü söz konusu ise, ana yoldan beton döküm sahasına kadar olan bölüm uygun şekilde aydınlatılmalı, gerekirse saha girişinde ışıldaklı işaretçiler bulundurulmalıdır.

beton-pompası

Beton Döküm İşlerinde İş Güvenliği Açısından Şu Kriterler Dikkate Alınmalıdır;

a) Beton pompasının konumlandırılacağı zemin faaliyete başlamadan önce etüt edilmeli, gevşek ve şevli zemine kurulum yapılmamalıdır.

b) Beton pompasının hidrolik destek ayakları dengeli bir şekilde zemine basmalı, yükün homojen bir şekilde dağıtılabilmesi için ayakların altlarına mutlaka uygun ebatta takoz konulmalıdır.

c) Beton pompasının boru ve bağlantıları pnömatik basınca karşı dirençli olmalıdır. Fil hortumu be hortum bağlantıları beton döküm işleri başlamadan kontrol edilmelidir.

ç) Beton pompasının bom ve hortumlarının manevraları göz önünde bulundurularak, yakın mesafedeki yer altı ve yer üstü (elektrik, su vb.) tesisata teması önceden önlenmelidir.

d) Enerji hatlarının altında veya yakınında çalışma zorunluluğu varsa, ilk tedbir olarak akımın kesilmesi sağlanmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda, pompa operatörünün bir gözcü ile koordineli çalışması sağlanmalıdır.

e) Betonun ciltle temasına neden olan sıçramaları ve dolayısıyla beton yanıklarını önlemek amacıyla Beton pompası fil hortumunun yönlendirilmesi güvenli yöntemlerle yapılması, ayrıca ani basınç boşalma ihtimali dikkate alınmalıdır.

f) Döşeme betonu dökülürken, malzemenin yığılması önlenmeli, vibratör ve mastar kullanımı ile beton yük dağılımı sağlanmalıdır.

beton döküm işleri

g) Beton dökülen alanın veya katın altında varsa yapılan çalışmalar faaliyet sonuna kadar durdurulmalıdır.

ğ) Beton dökülen ağızda fil hortumunun savrulmaya karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

h) Pompa operatörünün, betonun döküldüğü alanı net izleyebilmesi, mümkün olmayan durumlarda döküm işinde çalışanlarla ve tercihen bir gözetleyici ile sağlıklı bir iletişim kurularak yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

ı) Tüm beton döküm işi bitinceye kadar kalıpların sürekli ve düzenli kontrolüne devam edilmelidir.

i) Kalıplarda meydana gelebilecek açılma ve patlamalara karşı önlem alınmalı ve faaliyet boyunca gözetim yapılmalıdır.

j) Beton döküm işinde çalışan tüm ekibin uygun Kişisel Koruyucu Donanım kullanması sağlanmalıdır.

k) Beton döküm sahası çevresinde yetkisiz girişleri ve düşmeyi önleyecek şekilde toplu koruma (hard-barrier) önlemleri alınmalı, sağlık ve güvenlik işaretleri ile görünürlük ve bilinirlik arttırılmaldır.

Beton Döküm İşlerinde İş Güvenliği 'nin bir parçası olarak, konu ile ilgili BETON YANIKLARI ve KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp