İ.S.G. PROFESYONELLERİNİN EĞİTİMİ

6331 Sayılı Kanun ile birlikte işyerlerinde görevlendirilecek olan İş Güvenliği Profesyonellerinin Eğitimleri 'ne yönelik kurslara katılımları zorunlu hale geldi. Kursu tamamlayan İ.S.G. Profesyonelleri, Ö.S.Y.M. tarafından yılda 2 kere yapılan sınavlarda başarılı olduklarında bakanlıkça verilen sertifikaları almaya hak kazanıyorlar.

İşyerlerine iş güvenliği profesyonellerinin E-Devlet kapsamında bir uygulama olan İSG-KATİP üzerinden atanmalarını sağlayan bu sertifikaların kişiye tanımlanması ile görevlendirilmelerin yapılması mümkün hale geliyor.

İ.S.G. Profesyonellerinin Eğitimi için açılan kurslar, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı eğitim veriyorlar ve adayları sınavlara hazırlıyorlar.

Yasal süreleri içinde offline, online ve pratik eğitimleri içeren İ.S.G. Profesyonellerinin Eğitimleri hakkındaki usuller, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerle belirlenmiştir.

İlgili yönetmeliklere İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI başlıklı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

3 ana grupta toplanan İ.S.G. Profesyonellerinin eğitimleri konusunda kısaca bilgi vermek gerekirse;

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSU

işyeri-hekimliği-kursu

COVID-19 pandemisi sebebiyle İşyeri Hekimliği kursları tamamen uzaktan eğitim olarak yapılmaktadır. Bu kursu alabilmek ve herhangi bir iş yerinde hekim olabilmek için Türkiye’de herhangi bir TIP Fakültesi’nden mezun olmak veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğrenim Kurulu onaylanmış bir Tıp fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Eğitimler toplam 220 saat sürmektedir . 90 saat offline 90 saat online 40 saat uygulamalı olarak yapılan eğitimi bir kez alan hekimlerin sınırsız sınava girme hakkı bulunmaktadır. Sınavlar Ö.S.Y.M. tarafından yılda 2 defa yapılmaktadır. Kamuda çalışan hekimler(asistan Hekimler dahil ) yasal olarak aylık 30 saat İşyeri Hekimliği yapabilmektedir .

A-B-C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KURSU

iş-güvenliği-uzmanlığı-kursu

COVID-19 pandemisi sebebiyle İş Güvenliği Uzmanlığı kursları da tamamen uzaktan eğitim olarak yapılmaktadır. Bu kursu alabilmek ve herhangi bir iş yerinde uzman olabilmek için mühendislik -mimarlık-fizik-kimya-biyoloji -teknik öğretmen veya iş sağlığı güvenliği (açıköğretim) bölümlerinden birinden mezun olmak gerekmektedir. Eğitimler toplam 220 saat sürmektedir. 90 saat offline 90 saat online 40 saat uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bir kez kurs alan kursiyerlerin sınırsız sınava girme hakkı bulunmaktadır. Sınavlar Ö.S.Y.M. tarafından yılda 2 defa yapılmaktadır.

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

işyeri-hemşireliği-kursu

COVID-19 pandemisi sebebiyle İşyeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) kursları tamamen uzaktan eğitim olarak yapılmaktadır. Bu kursu alabilmek ve herhangi bir iş yerinde hemşire olabilmek için hemşirelik -acil tıp teknisyenliği - sağlık memurluğu veya çevre sağlığı teknisyenliği bölümlerinden birinden mezun olmak gerekmektedir. Eğitimler toplam 90 saat sürmektedir . Bu sürenin 45 saati offline, 45 saati ise online olarak yapılmaktadır. Bir kez kurs alan kursiyerlerin sınırsız sınava girme hakkı bulunmaktadır. Sınavlar Ö.S.Y.M. tarafından yılda 2 defa yapılmaktadır.

İ.S.G. profesyonellerinin eğitimleri, online olarak yapıldığından, eğitimlere tüm illerden katılım mümkündür.

İzmir Merkezli Efe Akademi, uzun bir süreden beri İ.S.G. profesyonellerinin eğitimleri konusunda da faaliyet göstermektedir.

Türkiye'nin her yerinden Efe Akademi eğitimlerine katılmak ve sağladıkları avantajlardan yararlanmak için kurumun web sitesi üzerinden veya telefonla destek ve bilgi alabilirsiniz.

www.efeakademi.com.tr

efe-akademi