BİREYSEL İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

BİREYSEL İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, işyerlerinin çoğunda İş Güvenliği Hizmetleri'nin sağlanmış olması bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Bireysel İş Güvenliği Hizmetleri de bu açıdan bakıldığında, işyerlerinin ilgili kanun kapsamında İSG uygunluğunun belirlenmesi, gerekli düzenlemeler ve eğitimlerin sağlanması, kanun ve yönetmelikler bakımından uygunluğun temin edilmesi anlamında oldukça uygun bir seçenektir.

Kanunen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri alımı zorunlu olan işyerleri için, bu gereksinimin karşılanmasını yine kanuna göre iki farklı şekilde sağlamak mümkündür;

1- Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık güvenlik Birimleri (O.S.G.B.) üzerinden bu hizmetleri satın almak

2- Bireysel İş Güvenliği Hizmetleri ile işyeri için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği anlamında düzenli ve detaylı gözetim hizmetleri sağlamak.

İŞ GÜVENLİĞİ "TİCARETİ" başlıklı yazımızda da açıklamaya çalıştığımız gibi; iş güvenliği hizmetlerinin alımı, yasal zorunluluğun ötesinde hem işverenler, hem de çalışanlar için insani bir görevdir.

bireysel iş güvenliği hizmetleri-2

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB)

Bu şirketler, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini ticari anlamda sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş özel kuruluşlardır.

Talep edilmesi halinde, işyerine kanuna uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve (zorunlu işyerleri için) diğer sağlık personeli hizmeti sağlarlar.

Amaca uygun görünse de, sonuçta OSGB'ler ticari amaçla kurulmuş sermaye şirketleridir ve doğal olarak nihai hedef kar elde etmektir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gibi oldukça hassas ve önemli bir konuda, ticari kar elde etmek üzere sağlanan hizmetlerin ne derece sağlıklı olacağı ciddi bir tartışma konusudur.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nin oluşturduğu pazarda, rekabetin çok yoğun olması, firmalara sunulacak hizmetlerin fiyatlarının çok aşağılara düşmesine neden oluyor. Her sermaye şirketi gibi, OSGB'ler de, gelirlerini arttıramadıkları durumda, giderlerini azaltmak yönünde hamleler yapmak zorunda kalıyorlar. Giderleri azaltmak için aldıkları önlemlerin başında ise, çalışanlarının ücretlerinde yapılacak tasarruflar geliyor. Detaylı bir inceleme ile, ücretlerin düzensiz ödenmesi veya ödenmemesi şeklinde ortaya çıkan çalışan-işveren anlaşmazlıklarının ve iş mahkemelerinde açılan bu yöndeki davaların oransal olarak büyük bir bölümünün OSGB'ler ile çalışanları arasındaki davalar olduğu görülecektir.

Bireysel iş güvenliği hizmetleri alan firmaların aksine, OSGB'lerde istihdam edilecek İSG profesyonellerinin yetkinliğinden çok, maaşlarının düşüklüğü baz alınıyor.

Hizmeti satın alan işyerleri için bu ilk etapta fiyat avantajı olarak görülse de, orta ve uzun vadede, seyrek ve kalitesiz iş güvenliği hizmeti, iş kazası, bakanlık denetimi vb. haller söz konusu olduğunda bilgi ve donanım eksikliği hemen ortaya çıkıyor.

Bireysel İş Güvenliği Hizmetlerinin Avantajları

İşyerleri için işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini sağlamanın bir diğer ve akılcı yolu ise, Bireysel İş Güvenliği Hizmetleri ile bu eksikliği gidermektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde İSG profesyonellerini istihdam ederek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet zorunluluğunu tedarik etmeye olanak sağlamaktadır.

SGK sistemi, çalışanların (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli) kısmi süreli işe girişlerine ve Bakanlığın İş Güvenliği Takip Sistemi olan İSG-KATİP üzerinden görevlendirilmelerine olanak sağlamaktadır.

Bu sayede, personel alımlarında oldukça seçici davranan işverenler, istihdam edecekleri İSG profesyonellerinin seçiminde de aynı hassasiyeti göstermek şansına sahip olacaklardır.

İşyerinin çalışan sayısına göre hesaplanan görevlendirme süreleri üzerinden yapılacak günlük kısmi işe girişler, maliyet anlamında da işverene avantaj sağlayacaktır.

Asıl önemli nokta; işyerinde istihdam edilen İSG profesyonellerinin, OSGB'lerin "müşteri memnuniyeti" kavramından uzaklaşmasına, daha özgün ve bağımsız olarak görev yapmalarına olanak sağlanmasıdır.

bireysel iş güvenliği hizmetleri-kapak

Bireysel İş Güvenliği Hizmetlerinde Yasal Görevlendirme

Bireysel İş Güvenliği Hizmetleri tercih eden işyerleri için, kısmi süreli İş Güvenliği Profesyonellerini istihdam eden işyerinde, işe giriş bildirimlerinin görevlendirilecek kişinin uzmanlı alanına göre yapılması şarttır.

İşe girişlerin tamamlanmasının ardından, İSG-KATİP sistemi üzerinden, işyeri hesabına girilir ve her İSG profesyoneli için "içe görevlendirme" yapılmak üzere sözleşme talebi gönderilir. İSG profesyonellerinin de kendi kişisel İSG-KATİP hesapları üzerinden giriş yaparak, gönderilen sözleşme talebini onaylamaları ile Bakanlık nezdinde İSG görevlendirmeleri de tamamlanmış olur.

İş güvenliği hizmetleri, oldukça detaylı ve ciddiyetle ele alınması gereken ve asla "ticari bir emtia" gibi görülmemesi gereken bir kavramdır.

Hep vurguladığımız gibi "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" kavramları ile "müşteri memnuniyeti" kavramı hiçbir zaman aynı cümle içinde kullanılmamalıdır.

Sonuç olarak, zorunlu iş güvenliği hizmetlerinin tedariğinde işverenler için akılcı ve uygun olan yöntem, bireysel iş güvenliği hizmetleri tercihini kullanmalarıdır.

www.isghizmetleri.info olarak sunmakta olduğumuz Bireysel İş Güvenliği Hizmetleri hakkında bilgi almak için HİZMETLERİMİZ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp