İŞYERİ TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR?

İŞYERİ TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerini 3 tehlike sınıfı kategorisinde toplamıştır.

Buna göre işyerleri;

 • Az tehlikeli sınıf
 • Tehlikeli sınıf
 • Çok tehlikeli sınıfta bulunabilirler.

İşyerinin ve işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden nasıl ve ne ölçüde hizmet alması gerektiği yine aynı kanunla düzenlenmiştir.

İşyeri Tehlike Sınıfı Neden Önemli?

 • İşverenler, dahil oldukları işyeri tehlike sınıfı baz alınarak, her çalışan başına hesaplanacak süreler için işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti almak zorundadırlar.
 • Bu zorunluluk, eksik veya hatalı hizmet alımını engellemek amacıyla işyeri tehlike sınıfının bilinmesi şartını da beraberinde getiriyor.

isyeri-tehlike-sinifi-2

İşyerlerinin Alması Zorunlu İSG Hizmet Süreleri

 • İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti
İşyeri Tehlike Sınıfı Görevlendirme Süresi (Çalışan Başına)
Az Tehlikeli Sınıf 40 dk.
Tehlikeli Sınıf 20 dk.
Çok Tehlikeli Sınıf 10 dk.

 • İşyeri Hekimliği
İşyeri Tehlike Sınıfı Görevlendirme Süresi (Çalışan Başına)
Az Tehlikeli Sınıf 5 dk.
Tehlikeli Sınıf 10 dk.
Çok Tehlikeli Sınıf 15 dk.

 • Diğer Sağlık Personeli***
İşyeri Tehlike Sınıfı (Çok Tehlikeli) Görevlendirme Süresi (Çalışan Başına)
10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 10 dk.
50-249 Çalışanı Olan İşyerleri 15 dk.
250 ve Üzeri Çalışanı Olan İşyerleri 20 dk.

 • Diğer Sağlık Personeli çalıştırma yükümlülüğü, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri için geçerlidir.
 • Tam zamanlı olarak İşyeri Hekimi istihdam edilen işyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirme zorunluluğu yoktur.
 • İSG Profesyonellerinin işyerlerinde görevlendirmelerinde, tehlike sınıfları ve görevlendirme süreleri bu tablolara göre yapılmalıdır.

isyeri-tehlike-sinifi-1

NACE Kodu Nedir?

 • NACE Kodu belirlenmesinden önce, bu koda referans olan SGK işyeri Sicil Numarasına değinmek gerekir.
 • SGK İşyeri Sicil Numarası 26 hanelidir ve aşağıdaki kategorileri belirler
 • M (1 haneli)
 • İŞ KOLU (4 haneli)
 • ÜNİTE (YENİ ESKİ) (2+2 haneli)
 • İŞ YERI SIRA NO (7 haneli)
 • İL KODU (3 haneli)
 • İLÇE (2 haneli)
 • KONTROL NO 2 haneli)
 • ALT İŞVEREN (3 haneli)

NACE kodu, işyerinin faaliyet alanını, dolayısı ile işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren 6 haneli bir koddur. NACE kodu doğru olarak belirlenirse, işyeri tehlike sınıfı da doğru belirlenmiş olacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında oluşturulan tehlike sınıfları da işyeri NACE kodu ile belirlenir.

 • NACE Kodu; SGK İşyeri Sicil Numarasının 2.-3.-4.-5.-6. ve 7. hanelerinden oluşur.
 • Örnek bir SGK İşyeri Sicil Numarası Üzerinden göstermek gerekirse;

M İŞKOLU ÜNİTE (Yeni/Eski) SIRA NO İL KODU İLÇE KONTROL ALT İŞV.
4 4120 02+02 1234567 034 36 05 000

 • Bu durumda; bu (temsili) İşyeri Sicil Numarasına sahip işyerinin NACE Kodu; 41.20.02 olarak belirlenecek ve "çok tehlikeli sınıf"ta yer alacaktır. (Örnekteki sayılar, temsilidir)

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp