BEYAZ GÜRÜLTÜ (WHITE NOISE) ve ETKİLERİ

BEYAZ GÜRÜLTÜ (WHITE NOISE) ve ETKİLERİ

Teknik olarak birçok farklı frekanstaki sesin bir araya gelmesiyle oluşan gürültü şeklinde tanımlanan beyaz gürültü (white noise), bebekler gibi yetişkinler üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

Bebeklere, anne karnındaki güvenli uğultuyu yeniden hatırlatan ve onları sakinleştirerek uykuya hazırlayan beyaz gürültü, yetişkinlerde de aynı etkiyi gösterebilmektedir. Sonuçta her birey, anne rahmindeyken bu ses eşliğinde gelişmiştir.

Yetişkinler üzerindeki etkileri bununla sınırlı değildir. Beyaz gürültü (white noise) öğrenmeye yardımcı olur mu, çalışma hayatında olumlu katkıları var mıdır diye merak ediyorsanız, bu sorunun yanıtı evettir.

Çalışanlar İçin Beyaz Gürültünün Etkileri

Beyaz ses çalışan yetişkinler üzerinde birden fazla etkiye sahiptir. Doğru ses tipi ve doğru ses yüksekliğiyle abartılı olmadan kullanılan beyaz gürültü çalışanlarda;

  • Öğrenmeye yardımcı olur, yaratıcılığı, odaklanmayı ve üretkenliği artırır.
  • Kulak çınlamaları için yapılan tedavilerde kullanılır.
  • Daha rahat ve dinlendirici uyku sağlar

Pek çok öğrenci ve çalışan yeni bir şey öğrenirken veya işleri ile uğraşırken çevresinde dikkatini dağıtan bir uyaran olduğunda sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle, örneğin öğretmenler ve ebeveynler, öğrencileri, sessiz ortamlarda çalışmaya yönlendirirler. Fakat sessizlik, bazı kişilere sıkıcı geldiği için yeni bir şey öğrenirken müzik dinlemeyi, radyo ve televizyon dinlemeyi isterler. Birçok öğrenci ders çalışırken müzik dinler.

Bu durum gösteriyor ki sessiz ortamda odaklanmak her insan için geçerli değildir. Araştırma verilerine göre içe kapalı kişiler yeni bir şeyler öğrenirken sessiz ortama ihtiyaç duyarlar. Dışa dönük olanlar ise bazı seslerin eşliğinde odaklanarak öğrenebilmektedir.

beyaz gürültü-1

Beyaz Gürültü (White Noise) Eşliğinde Öğrenme

Beyaz ses dikkat bozacak, odaklanmayı engelleyecek ve rahatsızlık yaratacak sesleri maskeleme özelliği taşır. Bu durum bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Beyaz gürültü, duyulabilen tüm ses frekanslarının eşit olarak bir araya gelmesiyle oluşur. Konsantrasyonu bozacak seslerin duyulmasına izin vermez. Onları gizler.

Dikkat eksikliği bozukluğu olan gençler üzerinde yapılan bir araştırma, beyaz gürültünün bu sorunu aşmada yardımcı olduğunu göstermiştir. Düşük ses yüksekliği (50 desibelin altında) ile yayınlanan beyaz ses, odaklanmaya yardımcı olur. O nedenle bu sesin önerilen yükseklikte ve belli süreler eşliğinde kullanılması tavsiye edilir.

Beyaz gürültü, diğer sesleri bastırdığı için çalışırken de size yardımcı olabilir. Araştırmalar, beyaz ses eşliğinde çalışmak ile daha fazla bilgi edinmek arasında bir bağlantı saptamıştır. Bilimsel raporlarda yayınlanan bir çalışmada, 20 yeni nesne ismi öğrenmeye çalışan 80 yetişkin izlenmiştir. Katılımcıların yarısı öğrenme aşamalarında beyaz sesi dinlerken, yarısı sessizce öğrenmeye çalışmıştır. Araştırmacılar, beyaz ses grubunun, diğer gruba kıyasla nesnelerin isimlerini hatırlamakta daha iyi olduğunu bulmuştur.

Beyaz ses, genç yetişkinlerin beyin faaliyetlerini, işitsel korteksle ilişkilendirerek olumlu yönde etkilemektedir. Dikkat bozukluğu olan gençlerde olumlu etki sunan beyaz ses, dikkatli çocuklar için dikkat dağıtıcı etki yaratabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz ses öğrenmeye yardımcı olur mu sorusunun yanıtını bu şekilde vermektedir.

beyaz gürültü-2

Beyaz Gürültü Yetişkinlerde Kulak Çınlaması Problemlerine İyi Gelir

Beyaz gürültü (white noise) rüzgâr, dalga, şelale, radyo dalgası, okyanus sesleri gibi uğultulu ses frekansı veya sinyali olarak tarif edilebilir. Bebeklerin anne rahmindeyken duydukları uğultunun çok yakın bir benzeridir. 20 binden fazla ses frekansının eşit oranlarla bir araya getirilmesiyle elde edilir. Elektronik ortamda hazırlanır. Bu ses topluluğu, yetişkinlerde görülen kulak çınlaması rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kulak çınlamaları birçok hastalığın habercisi olabilmektedir. Önemsenmesi gereken ve uzman doktor görüşüne başvurmayı gerektiren bir sağlık sorunudur. İnsanların %15’inde görülen bu hastalık, genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla görülür. Kulak çınlaması, tiz veya kalın seslerden oluşabilmekte, ara sıra ya da sürekli duyulabilmektedir.

Çınlama sürekli oluyorsa, gittikçe fazlalaşıyorsa ve tek kulakta meydana geliyorsa tehlike arz ediyor demektir. Hemen bir doktora gitmeniz gerekir. Kulak çınlamalarına “tinnitus” adı verilir. Tinnitus, objektif ve subjektif tinnitus olarak ikiye ayrılır. Kulak çınlaması, tek başına bir hastalık olmayıp başka bir hastalığın belirtisidir. Hastalık tespit edilip tedavi edildikten sonra çınlama da ortadan kalkar.

Bu sorunla karşılaşan bazı yetişkinler için, kulak çınlaması anksiyete, uykusuzluk ve hatta depresyona bile neden olabilmektedir. Hayatı güçleştirip odaklanmalarına engel olmaktadır. Farklı tedavilerin yanı sıra beyaz sesten de yardım alınabilen tedavi yöntemleri vardır. Kulak çınlamalarında beyaz gürültünün kullanımı ise şöyledir: Kulağa takılan işitme cihazına benzer bir alet yardımıyla kulağa beyaz gürültü (white noise) sesi verilerek çınlama maskelenmeye çalışılır.

Kulaklarda zil sesi olarak duyulan ses, aslında akustik bir uyarım olmayıp sesin varmış gibi algılanması durumudur. Tinnitus tedavisinde beyaz gürültü ile uygulanan ses maskeleme terapisi, gerçek sorun çözülene kadar hastalara yardımcı olmaktadır. Kulak çınlaması hastaları tek bir sesi ya da çoklu sesleri duyabilirler. Sürekli veya aralıklı olarak duyulan bu sesler, çok rahatsız edici olabilir. İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nde İşitme ve Denge Çalışmaları Merkezi’nde çalışan Jonathan Hobson, beyaz gürültü ses terapisinin, dikkati dağıtıp hastanın kulak çınlaması sinyalini ve arka plan gürültüsünü duymasını engellediğini söylemektedir. Bu durum hastanın, hayali sesleri ve neden oldukları bazı sıkıntıları algılamasını azaltmaktadır.

beyaz gürültü-3

Beyaz Gürültü (White Noise) Terapisi

Kulak çınlamasından rahatsız olan hastalar çeşitli şekillerle beyaz gürültü terapisi alırlar. Terapi, kulağa takılan işitme aleti gibi cihazlarla ya da gece kullanımı için tercih edilecek beyaz gürültü yayını yapan hoparlör yardımıyla uygulanabilir. Ses maskeleme yöntemi olan bu tedavi dışında farklı tedavilerin de kullanılması gerekir. Tinnitus için uygulanan tedaviler; ilaçları, bilişsel davranışçı terapi gibi psikolojik müdahaleleri ve akupunktur gibi farklı yaklaşımları da kapsamaktadır.

Ses terapisi cihazlarının diğer tedavi yöntemlerinden daha iyi olduğuna dair net bilimsel bulgular yoktur. Beyaz gürültü terapisinin tam olarak kanıtlanmış yararları ve zararları da yoktur. Yapılan çalışmalar faydalı olacağı umutlarını taşımaktadır. Eğer kulak çınlaması yaşıyorsanız doktorunuza danıştıktan sonra bu sitedeki beyaz gürültüleri kullanabilirsiniz.

beyaz gürültü-4

Beyaz Gürültü’nün Yetişkinlerin Uyku Sorunlarına Etkisi Var mı?

Bebeklerde yaptığı etkiyi yetişkinlerde de yapabilmektedir. Çünkü beyaz gürültü insanların, anne karnındaki huzurlu ortama geri dönme isteğinin bir göstergesidir. Duyulabilen tüm frekansları eşit düzeyde bünyesinde birleştiren bu ses bir uğultu sesidir. Tıpkı anne karnında gelişimini sürdüren bebeklerin duyduğu ses gibidir. Huzurlu ve güvenli ortamın sesidir.

Beyaz ses dikkat bozucu uyaranları maskelediği için uykuya dalmakta zorlanan yetişkinlere yardımcı olabilmektedir. Pek çok kişi gece televizyon izlerken uyuya kalır. Televizyon sesi de beyaz ses ile aynı nitelikleri taşır. Yüksek olmadığı sürece yetişkinler üzerinde bir ninni etkisi yaratır. Uykuya dalmalarını daha kolay hale getirir.

Beyaz ses aynı zamanda stresi azaltma özelliğine sahiptir. Bebekler gibi yetişkinler için de beyaz gürültü seslerinden yararlanmak mümkündür. Düşük ses seviyesiyle 30 – 40 dakika kadar beyaz gürültü yayını yaparak size eşlik ederse, daha kolay uyuyabilirsiniz.

Sesin yetişkinler üzerindeki etkileri konusunda yapılan kısıtlı araştırmalar, beyaz gürültünün bazı kişilere yardımcı olduğunu göstermektedir. Araştırmalar devam ettikçe konuyla ilgili kapsamlı sonuçlara da ulaşılacaktır. Doğru tipli ses ile uyku sorunlarınıza çözüm arayabilirsiniz. Deneyerek nasıl sonuçlar aldığınızı görebilirsiniz.

Pek çok kişi, beyaz ses yardımıyla rahatça uykuya daldığını söylemektedir. Uyumaya odaklanmaya engel olan sesleri gizleyebilmesi onun en önemli faydasıdır. Doğru tip beyaz ses, uygun ses seviyesi ve süresiyle kullanılmalıdır. Aksi halde huzurdan çok huzursuzluğa neden olabilir. Doğru ses günlük stresinizi alacak, rahatlayıp sakinleşmenize yardımcı olacaktır.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp