İŞ İZİN SİSTEMİ

İŞ İZİN SİSTEMİ

İş İzin Sistemi, (Work Permit - Permit To Work (PTW) System) İşyerindeki çok tehlikeli faaliyetlerin başlangıcından bitişine kadar belli bir İş Güvenliği Sistemi içinde yürütülmesini sağlayan bir sistemdir.

Bu sistemin amacı; İş Güvenliği Kavramının genelinde olduğu gibi

  • Hayat Kurtarmak
  • Yaralanmaları Önlemek
  • Makine ve Ekipmana Gelebilecek Hasarları Önlemek
  • Yapılan Faaliyetin Çevreye Verebileceği Muhtemel Zararları önlemektir.

İş İzin Sistemi ve Mevzuatımız

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince İş İzin Sistemi kurulması yönünde düzenlemeler önermesi gerekmektedir.

İlgili Yönetmeliğin Madde-9 ç4 bendinde, İş Güvenliği Uzmanının sorumlulukları sıralanırken,

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

ibaresi yer almaktadır.

İŞ İZİN SİSTEMİ HANGİ FAALİYETLER İÇİN GEÇERLİ OLMALIDIR?

Bir faaliyetin ifası sırasında rutin uygulamaların dışında kalan ve yüksek risk içeren faaliyetlere gereksinim duyulabilir. Bu özel faaliyetler, ana faaliyete ek olacak şekilde ve kısa süreli olabileceği gibi, ana faaliyet olarak da karşımıza çıkabiliyor.

Tüm faaliyetler kendi çaplarında, kendilerine özgü tehlike ve riskler içerse de, iş izin sistemi 'ne dahil etmemiz gerekenler, göreceli olarak özel ekip, ekipman, donanım ve risk içeren faaliyetlerdir.

iş izin sistemi-1

Yapılan ana faaliyete göre değişiklik gösterebilse de bu yüksek riskli faaliyetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz;

Kazı (Excavation) Faaliyetleri

Kazı İşleri; hem kullanılan makine-ekipman, hem de göçük tehlikesi nedeniyle yüksek riskli faaliyetler arasındadır. Bu özelliğinden dolayı mekanize veya manuel kazı olup olmadığına bakılmaksızın iş izin sistemi içine dahil edilmeli ve ifası iş izni ile düzenlenmelidir. ( KAZI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz)

Yüksekte Çalışma

Ülkemizde meydana gelen ölümlü iş kazalarının çok büyük bir çoğunluğu yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir.

Özel donanım ve eğitimli ekip gerektiren bu faaliyet de içerdiği spesifik riskler nedeniyle Yüksekte Çalışma faaliyetleri iş izin sistemine dahil edilmelidir. (Konu ile ilgili YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.)

Elektrikle Çalışma

Elektrik, ne yazık ki, sadece maruz kalındığı durumda fark edilebilen riskli bir enerjidir. Ölüme ve kalıcı hasarlara sebep olma potansiyeli nedeniyle, Elektrikle Çalışma faaliyetlerinde de iş izin sistemi devreye alınmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce Kilitleme/Etiketleme prosedürü mutlaka uygulanmalıdır. (Konu ile ilgili olarak "EKED NEDİR?" başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz)

iş izin sistemi-kapak

Kapalı Alan Çalışmaları

Kendine özgü riskleri ön planda olan diğer bir faaliyet de Kapalı Alan Çalışmaları (Confined Space)'dır.

Ortamdaki gaz ölçümlerinin düzenli ve sürekli yapılması ve spesifik önlemler alınması gereken bu faaliyetlerin de iş izin sistemi içinde yer alması zorunludur. (Konu ile ilgili KAPALI ALAN ÇALIŞMALARI başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz)

Sıcak İşler

Ağırlıklı olarak kaynak işlerini kapsayan bu iş grubunun içine oksijenle kesim, taşlama, sıcak izolasyon gibi faaliyetleri de dahil etmek mümkündür.

Kullanılan ekipman ve malzemelerin yangına duyarlılığı nedeniyle özel ve yüksek riskli faaliyetler içinde olan Sıcak İşler, iş izin sistemine dahil edilmelidir. (SICAK İŞLERDE İŞ GÜVENLİĞİ konulu yazımızı okumak için TIKLAYINIZ)

Yük Kaldırma İşleri

Gerek iş makineleri gerekse manuel olarak yapılan Yük Kaldırma İşleri, mutlaka iş izin sistemi dahilinde planlanmalı ve tamamlanmalıdır.

Faaliyet öncesi, çalışma alanının giriş-çıkış anlamında güvenliği sağlanmalı, yüke, zemine, kullanılacaksa vincin yük diyagramına uygun kaldırma planı hazırlanmalı ve çalışanlar bilgilendirilmelidir. "YÜK KALDIRMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ" başlıklı yazımızı okumak için lütfen TIKLAYINIZ )

iş izin sistemi-2

İş İzinlerinin Çeşitleri ve İçerikleri

Daha uygun bir belgelendirme sağlamak ve kontrollü bir sistem oluşturabilmek için İş İzinlerinin farklı içerik ve renk kodlaması ile uygulanması daha doğru olacaktır.

İş İzinlerinin içeriğinde; katılımcıların, çalışma alanının, potansiyel tehlike ve riskler ve bunlara karşı alınan önlemlerin, en yakın toplanma alnının konumunun, faaliyeti kapsayan risk değerlendirme raporunun ve acil durum planının, yapılacak ölçüm sonuçlarını gösteren listelerin bulunması gerekmektedir.

Genel saha uygulamalarında, kazı, elektrik, sıcak, yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma gibi işlerde farklı renk kodlarıyla ve 3 nüsha olacak şekilde hazırlanan iş izinleri, bir nüshası koçanında, bir nüshası İSG dosyasında ve bir nüshası da işin yapıldığı alanda olacak şekilde dağıtılmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.

Her faaliyette olduğu gibi, işi izinlerinin düzenlenmesi ve takibi birim amirinin sorumluluğundadır.

İş İzinleri, ait olduğu faaliyeti süre olarak kapsayacak şekilde düzenlenmeli, çalışma alanı, ekipman-donanım, kullanılan malzeme ve çalışanlarda söz konusu olabilecek değişikliklere göre güncellenerek kullanılmalıdır.

Hangi şart altında olursa olsun, iş izin sistemi dahilinde hazırlanan iş izinlerinin geçerlilik süreleri 3 günden fazla olmamalıdır.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp