NÜKLEER ENERJİ: ARTILARI ve EKSİLERİ

NÜKLEER ENERJİ: ARTILARI ve EKSİLERİ

Dünya tarihinde ortaya çıkan birçok buluş, tarihin akışını değiştirmiştir.

Ancak bunların içinde belki de en önemlisi nükleer enerjinin bulunmasıdır. Nükleer enerji atom çekirdeğinden yayılan güçlü bir enerji türü olarak bulunmasının yanında dünya tarihinde birçok kuralın yeniden yazılmasına da neden oldu. Dünya üzerinden elde edilebilecek en güçlü enerji olan nükleer enerji çeşitli tartışmalı konuları da beraberinde getirerek önemli avantajlar ve dezavantajlar konusunda çatışmaların odağında oldu. Sizin için bu yazıda nükleer enerjinin artılarını ve eksilerini derledik.

Nükleer Enerji Nedir?

Atom altı parçacıkların enerjiye dönüşerek atom enerjisinin kullanımını ifade eden nükleer enerji, Albert Einstein’ın E=mc² olarak ifade etti bir formüldür. Henri Becquerel’in 1986 yılında keşfettiği nükleer enerji, günümüzün dünyasında oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Sınırsız olarak enerjinin kullanılabilmesini vaat eden bir kaynak olmasının yanında atom çekirdeğinden ortaya çıkan enerjinin sağladığı avantajları beraberinde getirir. Bir atomun proton ve nötronlardan oluşan hemen hemen tüm kütlesini kapsayan merkezindeki pozitif çekirdeği nükleer olarak adlandırılır. Bu nükleerin ortaya çıkardığı enerji de atom çekirdeğinden ortaya çıkan nükleer enerji olarak bilinir.

Nükleer enerji, günümüzde birçok avantajla birlikte dezavantajı da getirmiştir. Bu nedenle kullanım alanları yaygın olmakla birlikte getirdiği birçok avantaj ve dezavantaj da bulunmaktadır. Nükleer enerji, kaynağını atomdan alan ve sürekli olarak kullanılabilir potansiyelde bir enerjidir. Bu da doğru kullanıldığında önemli bir sürdürülebilir enerji kaynağı olduğunu gösterir.

nükleer enerji-1

Nükleer Enerjinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Nükleer enerji günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte maddenin en küçük yapıtaşı olan atomdan elde edilir. Atom altı parçacıklar olan proton, nötron ve elektronlar arasındaki bağın kopması ve serbest kalması ile ortaya bir enerji çıkar. Nükleer enerji olarak isimlendirilen bu enerji günümüzde de önemli bir tartışma konusu halindedir. Zira yaygın bir kullanım alanı olmasının yanında nükleer enerji yanlış kullanıldığında ciddi dezavantajlar da beraberinde getirir. Nükleer enerji sistemleri birçok sektördeki yaygın kullanım alanları ile karşımıza çıkar.

Gıda: Nükleer enerjinin kullanım alanı denildiğinde akla ilk gelen alanlardan biri gıdadır. Gıda sektöründe dondurulmuş ürünlerde yer alan bakterileri öldürmek için nükleer enerji kullanılır.

Tarım: Nükleer enerji kullanım alanlarının bir diğeri de tarım arazileridir. Tarımda çeşitli böceklerin zararlarından korunmak adına bu zararlı böceklere karşı nükleer enerji kullanımı yaygındır.

Tıp: Nükleer tıp olarak bilinen tıp biliminin alt dalı da nükleer enerjinin kullanımında aktiftir. Özellikle kanser tedavisinde kanserli hücrelerin yok edilmesinde bazı sterilizasyon işlemlerinde ve radyolojik görüntüleme sistemlerinde nükleer enerjiden yararlanılır.

Uzay teknolojileri: Nükleer enerjinin bir diğer kullanım alanı da uzun süreli enerji kullanımı söz konusu olduğundan dolayı uzay teknolojileridir. Özellikle insansız uzay araçlarında ciddi bir uzun süreli enerji ihtiyacı vardır. Uzay görevleri, beklenilenden çok daha uzun bir süre zaman alabileceğinden dolayı nükleer enerji, söz konusu enerji ihtiyacını karşılar.

nükleer enerji-2

Nükleer Enerjinin Avantajları

Nükleer enerji, bulunduğu ilk günden bu yana önemli avantajları da beraberinde getirmiştir. Nükleer enerji kullanan şirketler sağlık başta olmak üzere biyokimyadan inşaata, gemilerden uçak sektörüne, sanayi kollarına kadar geniş bir alanda bu kaynaktan faydalanmıştır. Günümüzde nükleer enerji büyük şirketlerin yatırımlarıyla gün geçtikçe çok daha fazla gelişmektedir. Nükleer enerjinin güvenli bir şekilde kullanımı ile sürdürülebilir ve büyük enerji kapasiteleri elde edilebilir. Bu da şu avantajları beraberinde getirir:

Nükleer enerjinin en önemli avantajlarından biri çok yüksek miktarda enerji sağlamasıdır. Hammadde hacmine göre gerçekten yüksek bir miktarda enerji ortaya çıkarır.

Nükleer enerji atmosfer su buharı yayar bu nedenle enerji üretim süreci bakımından değerlendirildiğinde temiz bir enerji ortaya çıkar.

Elektrik üretim maliyetleri son derece düşüktür.

Tek fabrikada bile üretildiğini tahmin edilenden çok daha büyük miktarda enerji üretimi nükleer enerji sayesinde mümkündür.

Nükleer enerji kaynaklarının üretiminde enerji üretimi sırasında çok az miktarda hammadde kullanılır. Bu nedenle neredeyse tükenmez bir enerji kaynağıdır ve sürdürülebilir olarak kullanılmaya elverişlidir.

Tüm bu maddelerin yanında nükleer enerji oldukça önemli bir potansiyel kaynak olarak karşımıza çıkar. Ancak bu kaynakların doğru ve kontrollü bir şekilde kullanılması ile nükleer enerjinin en verimli şekilde yararlanılabilir.

kleer Enerjinin Dezavantajları

Nükleer enerji kaynaklarının avantajları kadar dezavantajlar da dikkat çeken konular arasındadır. Nükleer enerji her ne kadar az hacim ile maksimum enerji ihtiyacını karşılıyor olsa da doğru ve kontrollü bir kullanım ile kullanıcılarına en üstün enerji ihtiyacını verecektir. Birçok ülkede günümüzde nükleer enerji kaynakları kullanılmaktadır. Nükleer enerji kullanan ülkeler arasında ABD, Fransa, Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelerde yer alır. Ancak bu ülkeler geçmişte yaşanan potansiyel nükleer enerji kazalarının da bilincinde birtakım önlemler alarak bu enerjiyi kullanmaktadır.

Nükleer enerjinin olumlu yönlerinin yanında dezavantajlı yönlerinde sıralamak gerekir. Bunların ilki bir nükleer elektrik santrali kurmanın gerçekten yüksek maliyet gerektirmesidir. Bunun yanında radyoaktivite sebebiyle üretim aşaması da ciddi tehlike arz etmektedir. Üretim aşamasında doğru bir kontrol sağlandığında nükleer santrallerdeki kazalar olası bir tehdittir. Bunun yanında doğal afet riskini de tetikleyebilecek potansiyeldedir.

Tarihteki Nükleer Enerji Kazaları

Tarihte nükleer enerji kullanımından kaynaklanan birçok kaza vardır. Nükleer enerji günümüzde yeni olarak kullanılan bir enerji türü olmuş olsa da kontrolsüz bir şekilde kullanılması ile tarihte büyük ölçüde 4 tane nükleer santral kazası bilinmektedir. Bunlardan ikisi alınan önlemlerle çevresinde herhangi bir zarar vermediği ifade edilen kazalardır. Ancak üçüncü olarak gerçekleşen Çernobil faciası ve dördüncü nükleer kaza olan Fukushima faciası tehlike seviyesi olarak doğayı etkileyecek kadar risk faktörü içermektedir.

nükleer enerji-çernobil faciası

Özellikle 1986 yılında Ukrayna’da meydana gelen Çernobil reaktör kazasının yol açtığı zarar çok ciddi bir coğrafyaya yayılmış ve yaklaşık 600.000 kişinin doğrudan ve dolaylı olarak başta kanser olmak üzere sağlığı tehdit eden rahatsızlık ile mücadele etmesine yol açmıştır. Bu kazada 56 kişi yaşamını kaybetmiştir. 2011 yılında Japonya’nın Fukishima Nükleer Santrali’nde ortaya çıkan kazada da tsunami sonrasında gelişen büyük büyük bir zarar vardır. Günümüzde dünyanın pek çok noktasında nükleer enerjinin yol açtığı bu zararlar bilinmektedir. Dolayısıyla kontrolsüz bir şekilde nükleer enerji kullanımına karşı çıkan birçok grup vardır.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp