SAPANCI-İŞARETÇİ EĞİTİMLERİ

SAPANCI-İŞARETÇİ EĞİTİMLERİ

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince, bu sektörde faaliyet gösteren binlerce kişinin katılımının zorunlu olduğu çeşitli eğitimler bulunmaktadır.

Bu eğitimler içinde sapancı ve işaretçi eğitimi de yer alır.

Yeni teknolojilerin sürekli gelişimi, uygulanması, iş alanlarının genişletilmesi ve iş stratejilerinin devamlı güncellenmesi, işaretçi ve sapancı eğitiminin zorunluluğunu artırmıştır. Bu eğitimler, düzenli aralıklarla tekrarlanmalı ve bireylerin bu konularda kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir.

Sapancı ve işaretçi eğitiminde, sapanların kullanım alanları, teknik özellikleri, kaldırma ve yükleme makinelerinin tanımı, sınıflandırılması, işlevleri ve bu makinelerle ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri öğretilir. Sanayi, endüstri, inşaat gibi sektörlerde yükleme ve kaldırma makinelerinin yaygın kullanımı, bu alanlardaki eksikliklerin ve sorunların çözülmesinin önemini vurgular.

Sapancı ve işaretçi eğitimleri, iş güvenliği açısından da ele alınır ve katılımcılar, bu alanlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği, kendilerini nasıl geliştirebilecekleri ve olası tehlikelere karşı hangi önlemleri alabilecekleri konusunda bilgilendirilir. Bugünkü yazımızda sapancı ve işaretçi eğitimi nedir, eğitimin içeriği, sertifikası, uygulaması hakkında tüm konuları ele alacağız.

Sapancı ve İşaretçi Eğitimleri Nedir?

sapancı ve işaretçi eğitimi nedir

Bu eğitimin amacı, katılımcılara sapan kullanımı ve işaretçilik becerilerini öğretmek, iş yerlerinde bu yetenekleri uygulayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, iş yerlerinde kullanılan kaldırma ekipmanlarını, bu ekipmanlardan kaynaklanabilecek riskleri, risklerin nasıl azaltılacağını ve ekipmanların düzenli periyodik kontrollerinin nasıl yapılacağını öğrenmelerine destek olur.

Sapancı ve İşaretçi Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

  • Kaldırma ve iletme makinalarının ne olduğu ve farklı türleri hakkında açıklamalar yapılır.
  • Güvenli yük kaldırma ve taşımada kullanılacak ekipmanların detayları ve güvenli kullanım için takip edilmesi gereken kurallar anlatılır.
  • İş kazaları ve önlemler için kaldırma ve iletime bağlı iş kazalarının sebepleri ve bu kazaları önlemek için alınması gereken tedbirler üzerinde durulur.
  • Sapanların teknik detayları ve doğru kullanım ilkeleri ele alınır.
  • Sapancıların sorumlulukları ve görev tanımları ve iş güvenliği kuralları ile ilgili uygulamaları incelenir.
  • Kodlanmış işaretler ile dikey ve yatay hareketler, genel ve tehlike işaretleri gibi standart işaretlerin anlamları ve kullanımı hakkında bilgiler verilir.
  • El işaretlerinin minimum gereklilikleri ve özel kullanım kuralları hakkında bilgiler aktarılır.
  • Çalışma alanı güvenliği için çalışma sahasında güvenlik için alınması gereken önlemler detaylandırılır.
  • Bakım ve onarım güvenliği, kaldırma ve iletime ait makinaların bakım ve onarım sırasında uygulanması gereken güvenlik prosedürleri, periyodik testler ve kontrol yöntemleri anlatılır.
  • Teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi ve uygulama yöntemleri üzerinde durulur.

Sapancı ve İşaretçi Eğitimini Aldıktan Sonra Ne Olur?

Bu eğitim, katılımcılara etkin ve sağlıklı iletişim becerileri kazandırır ve bu becerilerin devamlılığını sağlar. Öğrenme ihtiyaçlarına göre bilgi ve veri toplama yeteneği geliştirilir. Katılımcılar, bir işletme kurma ve büyütme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olurlar. İş sağlığı yasalarına uygun davranışlar sergileme ve iş güvenliğini temin etmek için gerekli tedbirleri alma konusunda yetkinlik kazanırlar. İş kazalarının önlenmesi konusunda daha hassas bir yaklaşım geliştirirler. Çevreye karşı duyarlılık artar. İşaretçi ve sapancı eğitimi, bireylerin karşılaştıkları sorunlara karşı çözüm bulma becerilerini geliştirir.

Sapancı ve İşaretçi Eğitimine Kimler Katılabilir?

sapancı ve işaretçi eğitimlerine kimler katılabil

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne istinaden okuryazar veya ilkokul mezunu, mesleki faaliyetler için gerekli bedensel ve fiziksel yetilere sahip herkes katılabilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışma izni olan bireylerin, eğitim programlarının gerektirdiği öğretim, istihdam ve planlama faaliyetlerine katılımları kabul edilir. Ayrıca, katılımcıların üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurumlarla iletişim kurarak araştırma ve uygulama yapmaları beklenir. Komisyonun uygun gördüğü diğer iş kollarında çalışanlar için de işaretçi ve sapancı eğitimlerinin alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Sapancı ve İşaretçi Eğitimi Uygulaması Nasıldır?

Uygulamalı eğitim, teorik eğitimin ardından bilgilerin somutlaştırılması için kritik öneme sahiptir. Bu işaretçinin operatörle aynı dili konuşmasını sağlayarak hata ve kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Eğitim alınan kurumda, çeşitli yükler ve sapanlar kullanılarak, yük tipine ve ağırlığına uygun sapan seçimi ve yük bağlama teknikleri, işçilere bizzat uygulatarak öğretilir. Belirlenen yük, uygun sapan ve bağlama yöntemiyle sabitlendikten sonra, işaretçilerden eğitici tarafından belirlenen operasyonları hatasız bir şekilde yapmaları beklenir.

Bu kaldırma işlemi sırasında, çalışanların gerçek dünya koşullarında karşılaşabilecekleri dış etkenler senaryoya eklenir ve böylece çalışanların iş güvenliği kurallarına uyup uymadıkları değerlendirilir.

Teorik ve pratik eğitimlerden sonra, çalışanlar sınava alınır ve 70 veya üzeri puan alanlara başarı belgesi, 70’in altında puan alanlara ise katılım belgesi verilir. Bu eğitim, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı deneyimine ve gerekli sertifikalara sahip, konusunda uzman bir eğitmen tarafından verilmelidir.

Sapancı ve işaretçi eğitim programını başarıyla tamamlayan bireyler, işaretçi ve sapancı eğitimi sertifikasına hak kazanacaklardır. Bu sertifika, hem iş başvurularında hem de mevcut işlerde, çalışanların bilgi ve deneyimlerini artırmalarına olanak tanır.

İnşaat, sanayi, endüstriyel sektörlerde ve daha pek çok alanda, kaldırma ve yükleme işlemleri, sapan kullanımı ve makine operasyonları gibi konularda deneyim kazanmak isteyen kişilerin bu eğitimlere katılmaları önerilir. İşaretçi ve sapancı eğitimi sertifikası ile eğitim sürecini tamamlayan kişiler, işlerini daha güvenli ve profesyonel bir şekilde yürütebilirler.

Sapancı ve işaretçi eğitimi kurslarına, internet üzerinden veya doğrudan iletişim kurarak ulaşabilirsiniz. Kursların fiyatları ve içerikleri konusunda en uygun seçeneği değerlendirerek, bu eğitimlere kayıt olabilirsiniz.

Yüksek kaliteli ve kapsamlı içeriğe sahip bu eğitimler, çalışanların perspektiflerini genişletir ve iş güvenliği bilincini artırır. Bu eğitimlerden yararlanarak, iş yerlerinde daha bilgili, profesyonel ve düşük kaza riski ile çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

Sapancı ve İşaretçi Eğitimi Almak Zorunlu Mu?

sapancı ve işaretçi eğitimi zorunlu mu

İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesi uyarınca, Ek-1’de listelenen İşaretçi ve Sapancı pozisyonlarında çalışan her bireyin edinmesi gereken bir sertifikasyon bulunmaktadır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve gerekli belgeyi almaya hak kazanan kişilere, ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Mesleki Eğitim Sertifikası’ yani Mesleki Eğitim Belgesi verilecektir. Bu belge, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış olup, ilgili kişilerin kişisel e-devlet hesaplarına kaydedilecektir. Belge, ilgili alanda çalışma süresi boyunca geçerli olup, mevcut yasal düzenlemelere göre ömür boyu geçerliliğini korumaktadır.

Aynı yönetmeliğin 5. maddesine göre, Ek-1 çizelgesinde yer alan İşaretçi ve Sapancı olarak çalışan herkes için zorunlu olan bu sertifikasyon, mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp