YARDIMCI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

YARDIMCI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Yardımcı İş Güvenliği Uzmanı kavramı, 6331 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile gündeme gelmiştir.

İş hayatının çeşitli risklerden korunmasına yönelik olarak bir çok çalışma yapılmaktadır. Yerleşim yerlerinden kaynaklı riskleri yerel yönetimler elimine etmeye çalışırken, işyerinin kendisi ile ilgili risklerle ilgili ise işverenin tedbir alması gerekir.

Bu tedbirler arasında işyerinin doğal afetlere karşı korunması, olası yangınların önlenmesi, çalışanların sağlığının korunması gibi maddeler vardır. Bu ve buna benzer işleri yürütmesi için bir iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile anlaşma sağlanarak İSG KATİP üzerinden atama yapılması gerekmektedir. Çalışan sayısının yüksek olduğu, İş güvenliği uzmanının işlerinin yoğun olduğu dönemlere destek olması amacıyla ise yardımcı iş güvenliği uzmanlığı statüsünde bir personel görevlendirilebilir.

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından bir kişinin İSG-KÂTİP’te kayıtlı asıl iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmesi halinde İSG-KÂTİP üzerinden sözleşme yapılması ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde İSG-KÂTİP üzerinden onaylanması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının yapacağı tüm işlerde işveren ile birlikte hareket etmesi, çalışanların fikrinin alınması önemlidir. Bu girişimlerin tamamı genel olarak işyerinin güvenliğini sağlarken özel olarak çalışanların hayatlarını da korunması anlamına gelir. Zaten iş sağlığı ve güvenliğinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasındaki birincil göstergelerden biri de iş kazaları olduğu için hayatın akışına uygun bir güvenlik sağlayacağı aşikardır.

Daha fazla '' İş Güvenliği Uzmanlığı '' içeriği için HİZMETLERİMİZ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Hazırladığımız içeriklerde iş güvenliği uzmanlığı alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

yardımcı iş güvenliği uzmanlığı-2

Yardımcı İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

Yardımcı iş güvenliği uzmanlığı, işyerlerinde tam zamanlı olarak çalışan iş güvenliği uzmanının yürüttüğü iş ve işlemlere yardımcı olması amacıyla bir personelin görevlendirilmesiyle oluşan bir unvandır. İşyerinde İSG hizmetleri konusunda sertifikalı, bunun eğitimini alarak uzman olmaya hak kazanan kişiler bu kategoride değerlendirilmektedir.

Yardımcı iş güvenliği uzmanı uzmanlık belgesine sahip olmalıdır. Tam zamanlı sözleşmesi bulunan ve sorumlu olarak kabul edilen esas iş güvenliği uzmanına destek olması amacıyla yapılan bu görevlendirme, işyerinin güvenliğinin sağlanması açısından güçlendirici bir önlem olarak değerlendirilir.

Yapılan bu görevlendirme Çalışma Bakanlığının da bilgisinin olması amacıyla İSG KATİP modülüne de işlenmelidir. Bu ilk bilgi girişinin ardından İSG KATİP modülünde karşılıklı onayların en geç beş gün içerisinde verilmesi gerekir.

Normal şartlarda bir iş güvenliği uzmanının yapacağı işlerin yanında hazırlayacağı belgeler ve vereceği eğitimler reel anlamda bir iş yükü oluşturmaktadır. Görev tanımı içindeki işleri yapmak, dokümanları hazırlamak, sisteme girmek, işvereni bilgilendirmek gibi birçok boyutta süren İSG hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için yardımcı iş güvenliği uzmanlı görevlendirilmesi uygun olmaktadır.

yardımcı iş güvenliği uzmanlığı-1

İSG KATİP’te Yardımcı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi Nasıl Yapılır?

İSG KATİP modülünde iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılması zorunludur. Bunun sorumluluğu işverene aittir. Ancak görevlendirmenin karşılıklı olarak onaylanması aşamasında yardımcı İSG uzmanının da onayı atlamaması gerekir.

İSG KATİP modülünde Hizmet Alan İşyerleri Modülünün altında Yardımcı İGU sözleşmeler menüsünden görevlendirme yapılacaktır. Önce İSG KATİP modülüne şifreniz ile girmeniz ve ardından ilgili menüyü bularak yine ilgili alt menüden sözleşme girişini yapabilirsiniz. Bunun akabinde sözleşme imzalanan uzman da giriş yaparak onay vermelidir.

Bilindiği gibi bu modül iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin birincil olarak takip edildiği ve merkezi nitelikli bir sistemdir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden işyerlerine ve uzmanlara kadar her paydaş elindeki bilgileri belirli istatistikleri de ekleyerek modüle işlemelidir. Bu bilgilerin merkez tarafından görülüp geniş bir perspektifle İSG hizmetlerinin ülkemizdeki durumunu görmeleri açısından fevkalade faydalı bir işletim sistemi olarak belirtilmektedir.

Çalışmaların merkezi bir noktadan takip edilmesi hizmetlerin verimliliğinin sorgulanması ve denetlemenin kolaylığı açısından son derece faydalı olmaktadır. Ancak sahada yaşanan aksiliklerin ve problemlerin İş güvenliği uzmanları lehine iyileştirilmesi de merkezi politikalar ile mümkün olacaktır. Bunun için sektörden iş güvenliği uzmanlarının da katılacağı, farklı paydaşlar ile zenginleştirilmiş sempozyumlar düzenlenmesi, buralardan elde edilecek bilgilerine ve geri bildirimlerin ülke İSG politikasının oluşturulmasına katkı sağlaması açısından yararı üst düzeyde olacaktır.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp