YENİ İSG-KATİP YAZILIMI ve İŞVEREN ATAMASI

YENİ İSG-KATİP YAZILIMI ve İŞVEREN ATAMASI

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki e-devlet işlemlerinin yürütülmesi amacıyla geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP); 2010 yılından bu yana kullanılmaktadır.

2 milyondan fazla iş yerine ve yüzbinlerce iş sağlığı ve güvenliği profesyoneline hitap eden uygulama zaman içerisinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, denetimi, kişi ve kurumların yetkilendirme ve vize işlemleri gibi birçok temel ihtiyacın elektronik ortamda yürütülebilmesine imkân sağlamıştır.

Mevcut uygulamanın teknik özelliklerinin ve bilişim altyapısının günümüz gerekliliklerine uyum sağlayabilmesi, artan kullanıcı sayısına uygun bir performans sergilenebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, değişen mevzuata daha hızlı uyum sağlayabilecek modern altyapı, kullanıcı dostu ara yüz tasarımı gibi birçok ihtiyacın karşılanabilmesi için TÜRKSAT yükleniciliğinde başlatılan “İSG-KATİP Yeniden Yazılım Projesi” devreye alındığında, sektörde uzun süredir şikayet edilen bazı eksikliklerin giderilmesi de sağlanmış olacaktır.

Yeni İSG-KATİP’in devreye alınmasının ardından, modül bazlı kullanım kılavuzları ve video anlatımlar ile kullanıcıların yeni sistemde daha kolay ve doğru şekilde işlem yapabilmesi de sağlanacaktır.

Kamu Kurumları İSG-KATİP'e Entegre Ediliyor

Geliştirilen yeni uygulama ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin işlemlerini e-devlet üzerinden yapmasına imkân sağlanacaktır. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler e-devlet üzerinden yapılacaktır.

İSG Hizmetleri Tek Adreste

Yeni yazılımın devreye alınmasıyla birlikte hali hazırda kullanılmakta olan; “İSG-KATİP”, “EKİPNET”, “PGD Ürün Şikâyet Portalı”, “Asbest ve Pnömokonyoz Başvuru Portalı” aynı çatı altında toplanacak, bu hizmetler İSG-KATİP adı altında “https://isgkatip.csgb.gov.tr” adresinden verilecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sahadan alınan veriler yeni İSG-KATİP üzerinden de gönderilebilecektir.

İSG-KATİP Telefonlara Geliyor

Geliştirilme süreci devam eden mobil ara yüzü ile birlikte doğrudan bilgilendirme, her yerden erişim gibi imkânlarla birçok hizmet mobil uygulamada yapılabilir olacaktır. Kullanıcılar 2022 yılı sonunda Android ve IOS platformlarında hayata geçirilecek olan İSG-KATİP mobil uygulaması ile işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

yeni isg-katip yazılımı-2

Yeni İSG-KATİP ve Diğer Yenilikler

  • Uygulama ara yüzü güncel tasarım yaklaşımlarına uygun, kullanıcıların daha kolay işlem yapabileceği şekilde güncellendi.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik bilgi paylaşımı artırılarak; mezuniyet belgesi, ticaret sicil belgesi gibi kullanıcılardan talep edilen belgelere ilişkin resmi bilgiler doğrudan elektronik ortamda temin edilerek daha az bürokrasi ile işlemlerin yürütülmesi hedeflendi.
  • Kişi ve kurumlara yönelik sözleşme ve sigortalılık bildirimleri gibi kontroller anlık olarak yapılabiliyor.
  • Kişi ve kurumlara yönelik anlık ya da düzenli olarak SMS, e-posta ve uygulama içi bildirimler ile bilgilendirmeler yapılabiliyor.
  • Kişi ve kurumlara dair sistemde kayıtlı olan “Mernis Kimlik Bilgileri”, “SGK İşyeri Tescil Bilgileri”, “Mezuniyet Bilgileri”, “E Bildirge Kullanıcısı”, “Nace Kodu ve Tehlike Sınıfı” gibi bilgiler kullanıcılar tarafından güncellenebiliyor.

İSG-Katip Nedir?

İSG-KATİP; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası yürürlüğe girdikten sonra kanunen zorunlu hale gelen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve online olarak takip edilmesi için Bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılımdır. Sistem; İSG ile ilgili kurumlar ve Mernis sisteminin birbiri ile eş zamanlı çalışması sayesinde etkileşimli ve bütünleşik raporlama yapılmasına imkan sağlar.

İşyerlerinde alınan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin resmi olarak başlaması için karşılıklı onaylama işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

OSGB’lerin sözleşme imzaladıkları işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını İSG-KATİP sistemi üzerinde görevlendirmesi, işverenlerin sisteme giriş yaparak bu görevlendirmeleri ve de iş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti aldığı firmayı onaylaması gerekmektedir.

Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye SGK işyeri sicil numarasını bildirmesi ve OSGB’nin sistem üzerinden işyeri görevlendirme yapması, sonra da hizmet alacak işverenin kendi e-devlet şifresiyle İSG-KATİP sistemine giriş yaparak İSG hizmeti aldığına dair OSGB’ye onay vermesi gerekmektedir ve bu işlemler yasal olarak zorunludur.

Bakanlık uygulaması üzerinden onaylama işlemlerinin yapılmaması halinde; işyeri devlet nezdinde hizmet almamış olarak göründüğü için işveren için cezai işlem uygulanabilmekte, OSGB’ler de onaylanmamış sözleşme ile hizmet verdiği için şirketin kapatılmasına bile neden olacak şekilde cezalandırılmaktadır.

yeni isg-katip yazılımı-1

Çalışan Sayılarının Otomatik Güncellenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, çalışan sayılarının İSG-KATİP yazılımı üzerinde otomatik olarak güncellenmesi için, işverenin bir defaya mahsus onay vermesi gerektiği bildirildi. Duyuru şöyle:

isggm duyuru-1

isggm duyuru-2

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp