ACİL DURUM EKİPLERİ

ACİL DURUM EKİPLERİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işyerlerinde acil durum ekipleri oluşturmak şarttır. Acil durum ekipleri oluşturmak oluşabilecek acil durumların etkilerini azaltmak için çok önemlidir.

Bir çok acil durum, basit müdahaleler ile tamamen durdurulabilir veya etkisi azaltılabilir. Bu tür acil durumlarda, yetkililerin gelmesini beklemeden acil durum ekiplerinin yapacağı çalışmalar çok önemlidir.

Bununla beraber bilgili ve eğitimli kişiler sayesinde acil durum sonrası normale dönüş çok daha hızlı olur.

Acil Durum Ekipleri Hangileridir?

01.10.2021 tarihinde güncellenen “İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında her işyerinde 4 adet acil durum ekibi oluşturulur. Bunlar;

  • Söndürme ekibi.
  • Kurtarma ekibi.
  • Koruma ekibi.
  • İlk yardım ekibi.

Yönetmeliğin daha önceki halinde 3 ekip kurmak zorunlu iken 01.10.2021 itibariyle bu sayı 4’e çıkmıştır.

acil durum ekipleri-1

Acil Durum Ekipleri Ne Yapar?

Acil durum ekiplerinin temel görevi işyerinde meydana gelebilecek veya işyerini etkileyebilecek acil durumların etkilerini azaltmak ve kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktır. tüm acil durum ekiplerinin görevleri yönetmelik ile belirlenmiş olup acil durum ekiplerine bu görevler haricinde farklı görevler verilemez.

Acil durum ekiplerinde görevli çalışanlar, görevleri ile ilgili eğitim almalı ve tatbikatlarda görevlerini pekiştirecek faaliyetler yapmalıdır.

Söndürme Ekibi Görevleri Nelerdir

Söndürme ekibi, işyerinde çıkabilecek yangın ve patlama gibi olaylara müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine engel olmak ve söndürmekle görevlidir.

Ancak elbette söndürme ekibi, itfaiye olay yerine gelen kadar görevini sürdürür. İtfaiye olay yerine ulaştıktan sonra gerekiyorsa itfaiye ile birlikte koordineli olarak söndürme çalışmalarına destek olur.

Kurtarma Ekibi Görevleri Nelerdir

Kurtarma ekibi; işyerlerinde meydana gelen acil durum sonrasında çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmekle görevlidir.

Acil durum sonrası koruma ekibi tarafından yapılan sayım ve eksik kişileri tespit etme çalışması sonrasında derhal çalışmalara başlar.

Koruma Ekibi Görevleri Nelerdir

Koruma ekibi, acil durum nedeniyle ortaya çıkabilecek panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermekle görevlidir. İşyerlerinde eğer varsa özel güvenlik görevlileri koruma ekibi olarak görev yapabilirler.

İlk Yardım Ekibi Görevleri Nelerdir

İlk yardım ekibi, acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmekle görevlidir. İlk yardım ekipleri, gerekli müdahaleleri yaparken ilk yardım temel prensiplerine uygun davranmalıdır.

Acil sağlık ekipleri gelene kadar görevlerine devam etmeli, sonrasında gerekiyorsa sağlık ekipleri koordinasyonunda çalışmalara katılmalıdır.

acil durum ekipleri-3

Acil Durum Ekipleri Kaç Kişiden Oluşur

Acil durum ekiplerinde yer alacak kişi sayısı, işyeri tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan kişi ile orantılıdır. Söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri için aşağıdaki hesaplama kullanılır;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışan,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışan,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışan,

için en az 1’er kişi görevlendirilir.

Örnek verecek olursak 47 kişi çalışan çok tehlikeli bir işyerinde söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri için ayrı ayrı 2’şer kişi görevlendirilmelidir.

İlk yardım ekibi için ise

  • Az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için,
  • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için

en az 1 ilkyardımcı görevlendirilir.

10’dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak amacıyla söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az bir çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir.

acil durum ekipleri-2

Acil Durum Ekiplerinin Eğitilmesi

Acil durum ekiplerinde görevlendirilen çalışanların ilgili konularda eğitim almış olması şarttır.

İlkyardımcı eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilkyardım kursları tarafından verilebilir.

Koruma, söndürme ve kurtarma ekiplerinin eğitimleri ise bu konuda bilgili ve tecrübeli profesyonel kişiler tarafından uygulamalı olarak verilmelidir.

Ayrıca koruma, kurtarma veya söndürme ekiplerinin eğitimleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverence yürütülmesi halinde işveren tarafından verilebilir. Bu eğitimler, işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Acil Durum Ekipleri İçin Gereken Malzemeler

Acil durum ekipleri, işyerinde belirlenen acil durumlar için gerekli kişisel koruyucu donanım ve diğer ekipmanlara sahi olmalıdır.

Söndürme ekibinde mutlaka yeterli yangın söndürme cihazı bulunmalıdır. Ayrıca yangın yükü yüksek işyerlerinde söndürme ekibi yanmaz eldiven, ayakkabı ve kıyafetler ile yangınlara müdahale etmelidir.

İlk yardım ekibinin gerektiğinde kullanabilmesi için yeterli malzeme bulunan bir ilkyardım çantası bulunmalıdır.

Koruma ve kurtarma ekiplerinde özellikle haberleşmeyi sağlayacak ekipmanlar bulunmalıdır.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp