ÇALIŞANLARDA AŞİL SENDROMU

ÇALIŞANLARDA AŞİL SENDROMU

Bu yazımızda, "Gizli Başarısızlık" yani diğer adıyla "Aşil Sendromu" nedir ve Aşil Sendromu hangi durumlara bağlı olarak gerçekleşmektedir gibi soruların cevaplarına değineceğiz.

Aşil Sendromu; bilinen bir diğer adıyla gizli başarısızlık korkusu, kişinin çalışma ortamında herkes tarafından başarılı görülmesine rağmen kendi başarısından tatmin olamama ve kendisine devamlı yetersiz görme sendromudur. Gizli bir biçimde içten gelen başarısızlık hissi ile yoğun bir endişe taşıyan çalışanlar, Aşil Sendromuna uğramaktadır.

Bu endişe hali, bireylerin yaptığı bir işte başarıyı ve istedikleri sonuçları elde etseler bile tatmin olamamalarına sebep olmaktadır. Bu haliyle çalışma ortamında bireyleri bitik ve tükenmiş bir ruh haline büründürebilmektedir. Gerçek bir doyum noktasına ulaşmak isteyen ve başarısını kendi zihninde yeterli bulamayan kişiler için bu yükümlülük ve endişeden kurtulma hissi devreye girmektedir. Bahsi geçen psikolojik durum, aniden yaşanan bir tablo olmamaktadır. Ruhsal dengeyi bozarak ve yavaşça gelişerek iş hayatında birbirinden farklı konuların birikimi ile bu sendrom başlamaktadır.

aşil sendromu-1

Mitolojik Olarak Aşil Sendromu

Aşil (Achilius) Yunan mitolojisinde yer alan Homeros'un İlyada destanında savaşçı ve özgür ruhlu bir kahramandır. Mitolojik destana göre; biri tanrıça diğeri fani olan Peleus ile tanrıça Thetis'in evliliği sonucu Achille dünyaya gelmiştir. Yunan mitolojisinde yer alan bu hikâyede annesi Thetis, kızları Aşil'in ölümsüz olabilmesi için onu yerin 7 kat altında ve ölümsüzlük sağlayabilen 9 farklı Nehir arasında bulunan Styx Nehrine daldırmıştır.

Destana göre Aşil'i nehre daldırdığı esnada yalnızca annesinin onu tuttuğu topukları dışında her tarafı nehre dalmış ve zarar verilemez kılınmıştır. Aşil'in topuğu, vücudunun en hassas ve ölümcül yeri olarak kalmıştır. Topuğu dışında vücudunun tamamı zırhla kaplanmış şekilde, kesinlikle zarar verilemez yapıdadır. Ancak Aşil, gerçekleştirilen Truva savaşları esnasında Apollo tarafından topuğundan vurulmuş ve hassas noktası olan topuğu ölümüne yol açmıştır. Mitolojide yer alan Aşil'in topuğu, insanların kendileri için küçük olan kusurları çok büyük kusurlar olarak bulunabilir mesajı vermektedir. Kişilik, yaralanabilen ve incinebilen bir özelliğe sahiptir.

aşil sendromu-2

Psikolojik Olarak Aşil Sendromu

Gizli Başarısızlık Sendromu; psikoloji literatüründe” Sözde yetkinlik” sendromu adı altında incelenmektedir. Sözde yetkinliği ise şu şekilde tanımlamak mümkündür; bireyler çeşitli alanlarda yeterli oldukları halde düşük değerlendirmeleri ile çevresindekilerin onlar hakkında olumlu fikirleri arasında bulunan tezatlığı ifade etmektedir.

Çelişkiler bireye devamlı rahatsızlık veren bir durum olduğu için aşil sendromu ortaya çıkmaktadır. Bireyin iş hayatında dış dünyası ile iç dünyası arasında gerçekleştirdiği bu tezatlık inanılmaz bir yük olarak bireyin bu yükün altında ezilmesini ve çevresindekilerin kendisi hakkında düşündüklerine daha fazla önem vermesini sağlamaktadır.

Kişi bu şekilde yaşadığı tezatlıktan kaynaklı olarak içten içe başaramama korkusu rezil olacağı duygusu ve kendisini tükenmiş hissetme gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu olumsuzluk kişilerde derin hasarlar oluşturabilmektedir. İş hayatında kusurlu olma ihtimalini ve yetersizlik hissini devamlı göz önünde bulundurarak başarısız olma korkusu onların Aşil topukları olmaktadır. Kişiler Aşil sendromunun neden olduğu semptomları gizleyerek kendilerine adeta psikolojik bir zırh yaratmaya başlarlar.

Bu duruma bağlı olarak iş hayatında çok daha fazla yorucu ve stresli anlar yaşayabilirler. Başarı sağlasalar bile herhangi bir doyum noktaları ve tatmin seviyeleri olmayacağı için çok fazla enerji harcarlar. Güçlü, ölümsüz ve yenilgiyi iyi kabul görmeyen ancak ölümcül bir noktaya sahip olan Aşil karakteri, Sözde yetkinlik sendromu ile iş hayatımızdaki keşfetme serüvenimizde mitoloji ile birlikte bizlere tanıklık etmektedir.

aşil sendromu-3

Aşil Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Aşil sendromunda yaygın olan birkaç belirti bulunmaktadır. Bu belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür;

• Aşil sendromunda kişiler iş hayatında kendisini genel olarak başarısız gördüğü için içine kapanık bir durum söz konusudur.

• Çalışırken sürekli panik halinde ve bağırarak konuşmak Aşil sendromunun önemli belirtileri arasında yer almaktadır.

• Sendrom kişilik bozukluğunu da beraberinde getireceği için çalışırken motivasyon sağlamak son derece önemlidir.

• Aşil sendromu yaşayan kişilerin konuşmaları net olmamakla beraber ortamda konuşurken yanlış ve doğruyu birbirinden ayırt etme konusunda zorluk yaşandığı tespit edilmiştir.

Aşil Sendromu Nasıl Önlenir?

Bu hastalığın en basit önlenme yöntemi bireyin hasta olduğunu kabul etmesidir. Zaman zaman iş hayatında da çeşitli başarısızlıkların gerçekleşebileceğini daima göz önünde bulundurmak gerekir. Zayıflık insani bir durum olduğu için içten gelen başarısızlık hissinin yok edilmesi gerekir. Bu konuda bireyin kendine güvenmesi son derece önem taşır.

Yapılan bir işte başarı elde edildiği zaman daha iyisinin ve daha ilerisinin olabileceğini düşünmeyi biraz ertelemek Aşil Sendromunu önleyebilir. Başarı gerçekleştiği zaman doyum noktasını düzenlemek de Aşil sendromunu ortadan kaldıracaktır. Birçok terapi ile çözüm bulabilen bu sendromda korku ve başarısızlık hissinin çözülmesi en önemlisidir.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp