SENDİKA NASIL KURULUR?

SENDİKA NASIL KURULUR?

Ekonomik çıkarlar başta olmak üzere işveren ile çalışan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla kurulmuş tüzel kişiliklere sendika adı verilmektedir.

Sendikaların özellikle çalışanlar için faydaları göz önüne alındığında sendika nasıl kurulur gibi sorularla sıkça karşılaşmaktayız. Bizde bu yazımızda sendika nasıl kurulur konusunda edinmiş olduğumuz bilgileri sizlerle paylaştık. Ayrıca işçi sendikası nasıl kurulur? Memur Sendikası nasıl kurulur, sendika kuruluş şartları ile sendika kaç kişi ile kurulur sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Özellikle belirtmekte fayda vardır ki; İşçi ve işveren sendikaları, Kuruluşu, işleyişi, örgütlenmesi ve yönetimi 6356 sayılı yasaya tabi olarak gerçekleştirilmektedir. 6356 sayılı yasada sendika nasıl kurulur sorusunun cevabı büyük ölçüde verilmiştir.

Sendika Kuruluş Şartları

6356 sayılı yasa ile sendika kuruluşu hakkında birtakım şartlar öngörülmüştür. Bunlardan en önemli sendika kuruluş şartları ise; Kurucu üyelerin niteliklerine özgü şartlardır. Sendika kurucularının öncelikle fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca sendika kurucusu ve kurucu üyelerinin zimmet, rüşvet, hırsızlık, irtikap, dolandırıcılık, hileli iflas veya ihaleye fesat karıştırma gibi daha çok yüz kızartıcı suç olarak tabir edilen suçlar dolayısıyla hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararının bulunmaması gerekmektedir. Sendika kurucusu olarak gerçek kişi beyan edilebileceği gibi tüzel kişilik de beyan edilebilmektedir. Sendika kurucusu olarak tüzel kişilik belirtilmesi halinde yukarıda sayılı niteliklerin söz konusu tüzel kişiliği temsil eden kişi veya kişilerde mevcut olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kriterlere sahip olan kurucu veya kurucular öncelikle sendika tüzüğünü hazırlamaları gerekmektedir. Sendika kurucusunun yukarıda belirtilen şartları taşıdığını beyan eden dilekçe ve sendika tüzüğü ile bağlı bulundukları valilik makamına dilekçe ile başvuru yapılmaktadır. Söz konusu belgelerin valilik makamına verilmesi ile birlikte sendika tüzel kişilik kazanmaktadır.

sendika nasıl kurulur-1

Kendisine sunulan sendika tüzüğü ve kurucu üyeler listesini inceleyen valilik makamı on beş gün içinde söz konusu belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermekle yükümlüdür. Valilik makamınca ibraz edilen belgelerin eksik veya usulünce düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde; Eksikliklerin giderilmesi için sendika kurucu üyelere 1 aylık ek süre verilmektedir. Bu süre zarfından da belirtilen eksikliklerin giderilmemesi halinde mahkeme kararı ile sendika faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür.

6356 sayılı yasada belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan tüm sendika evraklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilerek yapılan son incelemesi ile birlikte sendikaya ait bilgiler ve kuruluş tüzüğü bakanlık internet sitesinde yayınlanmaktadır. Sendika nasıl kurulur? sorusuna kısmen de bu şekilde cevap vermek mümkündür.

İşçi Sendikası Nasıl Kurulur?

Sendika Nasıl Kurulur? soruları ile birlikte sıkça karşılaştığımız başkaca sorular arasında işçi sendikası nasıl kurulur? Ve memur sendikası nasıl kurulur sorularıdır. 6356 Sayılı yasada sendika kuruluşu ile ilgili işçi sendikası veya memur sendikası arasında bir ayrım yapılmamıştır. Her iki sendikanın kuruluşunda da sendika kuruluş şartları başlığında belirtmiş olduğumuz işlemler geçerlidir.

sendika nasıl kurulur-2

Memur Sendikası Nasıl Kurulur?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi işçi sendikası veya memur sendikası kuruluşunda ayrı usul ve esaslar benimsenmemiştir. Her iki sendikanın kuruluş işlemleri de aynı yasa kapsamında; Aynı prosedürler uygulanarak gerçekleştirilmektedir.

Sendika Kaç Kişi ile Kurulur?

Sendika nasıl kurulur kapsamında en sık araştırma konusu olan durum sendika kaç kişi ile kurulur? sorusu gelmektedir. Sendika kuruluş şartları başlığında belirttiğimiz nitelikleri taşıyan kişiler ile sendika kurulması mümkündür. Sendika tüzüğünde belirtilen sendika organlarında görevlendirilmek için en az yedi kişinin kurucu üye olarak belirtilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak sendika kaç kişi ile kurulur sorusuna yedi kişi olarak cevap verilmektedir.

Sendika Kurmak İçin Nereden İzin Alınır?

Sendika kurmak için yukarıda belirtilen şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi halinde valilik makamına ilk müracaat ile sendika kurulması mümkündür.

sendika nasıl kurulur-3

Sendika Tüzüğü Nasıl Hazırlanır?

6356 sayılı yasada sendika tüzüğünün hazırlanması konusunda herhangi bir şekil şartı belirtilmemiştir. Ancak aşağıda belirtmiş olduğumuz sendika tüzüğünde bulunması gereken hususların eksiksiz bir şekilde tüzükte yer alması gerekmektedir.

  • Sendika adı, adresi ve sendika merkezi
  • Sendikanın amacı
  • Faaliyet gösterilecek olan iş kolu
  • Sendika kurucularına ait ad soy ad ve meslek bilgileri
  • Üye olma ve üyelikten çıkma ile üyelikten çıkarılma şartları
  • Genel kurul toplantı zamanı ve sendika kurulunun görev ve yetkileri
  • Sendika tüzüğünün değiştirilme usulleri
  • Sendikanın sona ermesi halinde malların tasfiyesi

Sendika Nasıl Kurulur?

Sendika kuruluş şartları, sendika nasıl kurulur, işçi sendikası nasıl kurulur, memur sendikası nasıl kurulur ve sendika kaç kişi ile kurulur başlıklarında sendika kuruluşuna dair vermiş olduğumuz bilgileri özetlemek gerekirse; Öncelikle sendika kuruluş şartlarında belirtilen nitelikleri taşıyan en az yedi kişi ile sendika tüzüğünün hazırlanarak valilik makamına sunulması gerekmektedir. Bu ilk başvurunun yapılmasına müteakip herhangi bir usul eksikliğinin bulunmaması halinde sendika kuruluş işlemleri tamamlanmış olarak kabul edilmektedir. Bu işlemlerden sonra bir aylık süre zarfında ilk genel kurulun yapılarak sendika faaliyetlerine başlanması mümkündür.

İsg-212x72

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp